Dekkingsoverschot… en nu?

20.10.2014

Twee á drie keer per jaar geef ik een workshop voor aanvragers over het werven van geld bij vermogensfondsen. Mijn motivatie om dit te doen ... lees meer →

Zaanse welzijnsinstelling Welsaen failliet

30.07.2014

Op 14 juli 2014 verscheen een artikel in de Volkskrant waarin werd gerapporteerd over het faillissement van de Zaanse stichting Welsaen, aanb... lees meer →

Debacles in wooncorporaties – relevantie voor aanvraagbeoordelaars

10.07.2014

Na de management- en fusiedebacles in de semipublieke sectoren onderwijs (Amarantis), zorg (Meavita) en vluchtelingenopvang (COA) ligt recent... lees meer →

Het vak aanvraagbeoordelaar (1)

02.06.2014

In het Handboek voor aanvraagbeoordelaars beweer ik dat aanvragen beoordelen een echt vak is. Merriam Webster verstaat onder een vak (vrij ve... lees meer →

De totstandkoming van een handboek

22.04.2014

Kiem Ik was al een aantal jaren werkzaam geweest als aanvraagbeoordelaar toen de gedachte rees om op te schrijven hoe ik mijn werk voor fonds... lees meer →