Welkom op Fondsenvraagbaak.nl

Fondsenvraagbaak ondersteunt filantropische instellingen (fondsen) bij de beoordeling van aanvragen en het professionaliseren van hun werkwijze. Het Handboek voor aanvraagbeoordelaars dient daarbij als uitgangspunt. Middels workshops, (in company) trainingen en online leermodules wordt de kennis gedeeld met professionals in de fondsensector.

Bent u op zoek naar een fondsenwerver?

Dan zit u helaas verkeerd. Ik ben de slechtste fondsenwerver van Nederland. Wel kan ik u misschien helpen bij het doorlezen en redigeren van uw projectplan, voordat u dat indient bij fondsen. Een goed leesbaar plan kan u en de fondsen veel werktijd schelen. Bezoek daarvoor aanvragendokter.nl. Maar voor een goede projectbegeleider, die meer doet dan geld vinden, dient u verder te zoeken. Enkele suggesties: