Welkom op Fondsenvraagbaak.nl

Fondsenvraagbaak ondersteunt filantropische instellingen (fondsen) bij de beoordeling van aanvragen en het professionaliseren van hun werkwijze. Het Handboek voor aanvraagbeoordelaars dient daarbij als uitgangspunt. Middels workshops, (in company) trainingen en online leermodules wordt de kennis gedeeld met professionals in de fondsensector.