Welkom op Fondsenvraagbaak.nl

Fondsenvraagbaak ondersteunt filantropische instellingen (fondsen) bij de beoordeling van aanvragen en het professionaliseren van hun werkwijze. Het Handboek voor aanvraagbeoordelaars dient daarbij als uitgangspunt. Middels cursussen, (in company) trainingen en opiniestukken deel ik mijn kennis met professionals in de fondsensector.

Bent u op zoek naar een fondsenwerver?

Dan zit u helaas verkeerd. Ik ben de slechtste fondsenwerver van Nederland. Wel kan ik u helpen bij het doorlezen en redigeren van uw projectplan, voordat u dat indient bij fondsen. Een goed leesbaar plan heeft een grotere kans op een goede beoordeling scheelt u en de fondsen veel tijd. Bezoek daarvoor aanvragendokter.nl.

Voor een fondsenwerver dient u verder te zoeken. Bijvoorbeeld in het Register Fondsenwervers.