Dienstverlening

Aanvraagbeoordeling voor fondsen

Fondsen hebben te maken met tijdelijk tekort aan menskracht. Door verlof, ziekte, personeelsverloop kan de stapel aanvragen hoog oplopen, en is er ondersteuning nodig. In zulke situaties krijg ik soms een telefoontje met het verzoek om bij te springen. Dat kan meestal op korte termijn en omdat ik bekend ben met uiteenlopende beleidsterreinen, projectadministraties en besluitvormingsprocedures heb ik niet veel tijd nodig om ingewerkt te geraken. Daarnaast maken opdrachtgevers graag gebruik van de ervaring die ik bij collega-fondsen heb opgedaan om hun administratieve organisatie tegen het licht te houden.

Beleidsadvies voor fondsen

Het werk van veel fondsen wordt bepaald door wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Tegelijk ontbreekt het vaak aan tijd om de gevolgen van nieuwe wetgeving snel te doorgronden. Zo is regelgeving en toezicht op zorginstellingen in 2014 drastisch gewijzigd. Welk effect heeft dat op de manier waarop aanvragen worden beoordeeld? Beleidsadvies is onderdeel van mijn dienstverlening; op verzoek verdiep ik mij in een specifiek beleidsterrein en breng een advies uit dat aansluit op de manier van beoordeling van aanvragen. Ik doe dat met een garantieperiode van drie jaar, waarin ik eventuele nieuwe wijzigingen op het werkterrein monitor en kosteloos beschikbaar stel aan de opdrachtgever.

Workshops en cursussen voor aanvraagbeoordelaars

Op verzoek werk ik graag een cursus of workshop uit voor aanvraagbeoordelaars, waarbij afstemming over leerdoelen met de opdrachtgever het uitgangspunt vormt. De lesmethoden die ik hanteer zijn uitdagend en interactief. Het handboek voor aanvraagbeoordelaars vormt de basis van het lesprogramma. Cursussen en workshops kunnen zowel in-company als op locatie plaatsvinden.

Advies en ondersteuning nieuwe filantropen

Met de ervaring die ik heb met het beoordelen van aanvragen bij verschillende fondsen zou ik graag ‘nieuwe’ filantropen helpen met het opzetten van een structuur voor het schenken aan goede doelen of projecten en het evalueren van de uitkomsten van de gesteunde initiatieven. Dat kan variĆ«ren van het opzetten van een beoordelingskader tot het volledig opzetten van een stichting met bestuur en besluitvormingsprocedures en eventueel communicatie naar een breder publiek.

Voor aanvragers

Voor organisaties die overwegen om bijdragen te werven van fondsen heb ik de aanvragendokter in het leven geroepen. Wat ik voor aanvragers te bieden heb, vind je daar.