Casus Migrantwoord – inleiding

Deze casus is bestemd voor medewerkers van fondsen die willen oefenen met het interpreteren en analyseren van een (inhoudelijk en financieel) projectrapport. Fondsen verlangen van uitvoerders dat zij projecten verantwoorden. Deze rapporten kunnen worden gekleurd door allerlei omstandigheden, die het begrijpen van de geboden informatie bemoeilijken (zie paragraaf 10.2 van het Handboek voor aanvraagbeoordelaars). Aan de hand van het fictieve projectrapport van de organisatie Migrantwoord leer je een rapport te begrijpen.

Het doel van deze casus is het kritisch kijken naar een eindrapport van een beëindigd project.

  • je beoordeelt of de projectdoelen zijn behaald;
  • je communiceert met de uitvoerder over je bevindingen;
  • je stelt de definitieve bijdrage vast.

Ook kan de casus dienen als stof voor discussie met vakgenoten of collega’s over de beoordelingswijze van dergelijke rapporten. Hopelijk draagt dit bij aan de formulering van verwachtingen van fondsen aan uitvoerders over de kwaliteit van rapporten. Welke onderwerpen zouden minimaal aan bod moeten komen? Wat kan achterwege blijven? Hoe dient een financiële rapportage te worden aangeleverd?

De fictieve Stichting Migrantwoord uit de al even fictieve plaats Middeloord speelt de hoofdrol in deze casus. Stichting Migrantwoord is een organisatie die met hulp van vrijwilligers probeert de integratie tussen bevolkingsgroepen te bevorderen.

Deze casus dient als aanvulling op de hoofdstukken 10 en 11 van het Handboek voor aanvraagbeoordelaars. Mocht je deze nog neit hebben gelezen, dan is dat aan te raden, maar niet verplicht.

Voor het volledig doorlopen van deze casus heb je naar schatting 3 á 4 uur tijd nodig. Geen paniek! De casus bestaat uit onderdelen en deze zijn te spreiden. Het is echter wel aan te raden om geen weken tijd te laten verlopen, want anders zakt de informatie te ver weg. Uiteraard kun je ook besluiten om de casus slechts voor een deel te doorlopen.

Heb je je al aangemeld bij Fondsenvraagbaak? Om toegang te krijgen tot de casus dien je eerst een account aan te maken.

Ga verder met de casus